ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: پاریس به دنبال منزوی کردن روسیه نیست؛ بلکه انتظار همکاری از این کشور را دارد.

وزیر خارجه فرانسه در اظهارات امروز خود در جمع سفرای این کشور گفت: برخی از شرکای ما روسیه را به عنوان یک دشمن به شمار می آورند و برای کار خود هم دلایلی دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: اما فرانسه در راستای تضعیف و منزوی سازی این کشور حرکت نمی کند. ما در عوض از مسکو انتظار احترام و همکاری داریم.

سخنانی ژان ایو لودریان در جمع سفرای این کشور ایراد شد که از روز دوشنبه هفته جاری در ۲۶مین کنفرانس سفرا در پاریس در حال برگزاری است.