یک قاضی در ماه ژوئن حکم داد که ترامپ حق ندارد، مخالفان توییتری خود را که زیر توییت هایش ری توییت می کنند، بلاک کند. درواقع، حتی اگر این افرزاد با وی مخالفت هایی داشته باشند، بلاک کردنشان جایز نیست.

 

ملجرای این پرونده از زمانی شروع شد که هفت نفر پرونده ای را علیه دونالد ترامپ تشکیل دادند که نشان می داد وی بدون هیچ دلیل منطقی و فقط به علت مخالفت کاربران با عقایدش،آنان را بلاک می کند.سپس  اداره دادگستری کالیفرنیا فهرستی از ۴۱ حساب کاربری منتشر کرد که توسط ترامپ مسدود شده بودند.

اکنون با وجود این که هنوز هم برخی از حساب های مخالفان ترامپ در توییتر بلاک است، اما حساب های کاربری بسیاری از آنان از بلاک خارج شده است.

خروج از بلاک کاربران نشان می دهد؛ حکم دادگاه برای حمایت از آزادی بیان تاثیر خود را گذاشته است.جالب است بدانید اخیرا خود ترامپ نیز به علت آن چه از دید وی تبعیض محسوب می شود، علیه برخی شرکت های اینترنتی از جمله گوگل و البته شبکه های پیام رسان مثل توییتر اعتراض کرده است.