میشل بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکره با انگلیس درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» امروز چهارشنبه پس از دیدار با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در برلین پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا آماده است پس از برگزیت رابطه نزدیکی با لندن برقرار کند؛ اما اجازه نخواهد داد که بازار واحد این اتحادیه تضعیف شود.

نماینده اتحادیه اروپا در مذاکره با انگلیس در این خصوص ادامه داد: حاضریم مشارکت نزدیکی با لندن داشته باشیم. مشارکتی که نظیر آن تا به حال با کشورهای خارج از اتحادیه برقرار نشده است.

میشل بارنیه اضافه کرد: ما به خطوط قرمز انگلیس احترام می‌ گذاریم. در عوض، این کشور نیز باید به آنچه که ما هستیم احترام بگذارد. بازار واحد یعنی بازار واحد. گزینه‌ ای برای لندن در این مورد وجود نخواهد داشت.