«آنتونیو گوترش» در این پیام که به مناسبت روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای- ۲۹ اوت برابر با ۷ شهریور- صادر شده، آورده است: تاریخ آزمایش های هسته ای با بیش از ۲ هزار قربانی، غالبا از جوامع آسیب پذیر سراسر جهان، یکی از رنج آورترین موارد است.

وی افزود: نتایج مخربی این آزمایش ها محدود به مرزهای بین المللی نمی شدند و اثرات آن شامل محیط زیست، سلامت، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی می شود.

« از هنگام پیمان جنگ سرد، معیاری قوی علیه آزمایش هسته ای تکوین یافته که فقط به وسیله یک کشور در این قرن نقض شد. استحکام آن معیار، به وسیله محکومیت قاطع هر نقض از سوی اکثریت جامعه بین المللی اعتبار یافته است».

دبیر کل سازمان ملل در این پیام افزود: محدودیت مهلت قانونی داوطلبانه نمی تواند جایگزینی برای منع آزمایش هسته ای جهان با ضمانت حقوقی شود و امنیت جمعی ما به هر تلاشی نیاز دارد تا این معاهده حیاتی به مورد اجرا گذاشته شود.