رحیم زهیوی، مهاجم خوزستانی سایپا که در پنجره تابستانی راهی این تیم شده بود، خیلی زود به کارش در جمع نارنجی پوشان پایان داد.

زهیوی دقایقی قبل به دفتر باشگاه رفت و قراردادش را فسخ کرد تا جدایی‌اش از جمع شاگردان دایی را قطعی کرده باشد.