ترامپ در توئیتی  نوشت: «واقعیت آن است که بسیاری از این منابع ناشناس اصلاً وجود خارجی ندارند؛ این منابع، خیالی و ساخته خبرنگاران اخبار جعلی هستند. به دروغی که سی ان انِ جعلی اکنون دچار آن شده است، نگاه کنید. مچ آنها را به موقع گرفتند! (آنها) دشمنان مردم (هستند)!»


ترامپ در ادامه خطاب به آمریکایی ها نوشت: هنگام دیدن «منبع ناشناس»، دیگر داستان (خبری) را نخوانید؛ داستان ساختگی است.