الدردیری محمد احمد، وزیر خارجه سودان در کنفرانس خبری مشترک با سامح شکری، وزیر خارجه مصر در قاهره گفت: کمیته عالی مشترک به ریاست عبدالفتاح سیسی و عمر البشیر، روسای جمهور مصر و سودان در نوامبر آتی در خارطوم برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: شراکت استراتژیک جامعی میان مصر و سودان برقرار است و توافق میان طرف‌های درگیر در سودان جنوبی نهائی است.