مرکز امداد و نجات و هماهنگی دریایی در شهر ولادیوستوک به خبرگزاری تاس اعلام کرد که نیروهای گارد ساحلی کره جنوبی کشتی «پلادی» (Polladiy) متعلق به این کشور با ۱۵ خدمه را توقف کرده است.

بر این اساس، توقیف کشتی مذکور به دلیل ترک بدون مجوز بندر «بوسان» (Busan) در کره جنوبی بوده است.

پلیس کره جنوبی صاحب این کشتی، کاپیتان، مکانیک ارشد و یکی از ملوانان این کشتی را بازداشت کرده و قرار است تا زمان برگزاری جلسه دادگاه در بازداشتگاه بمانند.