در این پیام، مطهری خطاب به روحانی درباره جلسه سوال از رئیس جمهوری گفته بود که "فراکسیون امید تصمیم گرفته اگر رئیس جمهور صریح و شفاف درباره موانع و مشکلات و دست های پنهان در شرایط امروز سخن نگوید به پاسخ های او رای ندهد".

پاسخ رئیس جمهوری این بود: "مهم نیست رای ندهند".

روحانی بعد از حضور در مجلس، توضیحاتی را ارائه کرد اما اکثریت نمایندگان مجلس، از 5 سوال، درباره 4 سوال قانع نشدند.

همچنین شماری از نمایندگان شاخص عضو فراکسیون امید گفته اند که از سخنان روحانی، قانع نشده اند.