مرد شیطان صفت روی بدن زینب ۱۷ ساله با تتو یادگاری نوشت! به گزارش فانوس، دختر بی نوا ۱۷ ساله که زینب نام دارد اکنون نیازمند به کمک های مالی مردمی است.

برخی از خیرین برای کمک به این دختر طوماری ۱۴ هزار نفری امضاء کرده اند تا این دختر بتواند خالکوبی های اعضای باند خلافکار را پاک کرده و سوختگی های سیگار بر پوستش نیز برطرف شود.

به گفته این دختر ۱۷ ساله اعضای باند وی را ربوده و مدت ۲ ماه نزد خود نگه داشته و مورد آزار و شکنجه قرار داده اند.

به گفته این دختر متجاوزان ۱۲ نفر بوده که از شکنجه دادن این دختر ۱۷ ساله لذت می بردند.