امید تزتک نماینده منفی ۸۱ کیلوگرم ایران در مسابقات کوراش و در مرحله نیمه نهایی به مصاف بهروزی خوجازودا از تاجیکستان رفت و در پایان با ضربه فنی شکست خورد و به فینال نرسید و مدال برنز را مال خود کرد.

دیروز هم کوراش یک برنز و یک نقره گرفته بود و حالا بازهم یک مدال برنز دیگر به دست آمد. جمع برنزهای ایران هم به 17 رسید.

تزتک برای رسیدن به این مرحله سه مسابقه را برده بود اما در برابر حریف تاجیک غفلت زیادی داشت و از ابتدا در قامت یک بازنده وارد میدان شد.