«بهرام قاسمی» روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص ادعای مطرح شده از سوی یکی از خبرگزاری های خارجی مبنی بر این که دولت فرانسه سفرهای غیر ضروری دیپلمات های خود به ایران را محدود کرده است، اظهار داشت: در هیچ کجا و از هیچ منبع موثقی از سوی دولت فرانسه چنین اخباری را دریافت نکرده ام و اصولا هیچ گونه ضرورت و دلیلی برای اخذ چنین تصمیمی وجود ندارد.

وی با تاکید بر این که چنین خبری از هیچ منبعی دریافت نکرده ام، افزود: روابط ایران و اروپا و بخصوص ایران و فرانسه بدخواهان و معاندینی دارد که گاهی در یک اقدام روانی سعی بر اثر گذاری منفی بر این روابط داشته و دارند و باید همواره در قبال این نوع تحرکات هوشیاری لازم را دارا بود. 

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از سوی دیگر اصولا سفرهای دیپلماتیک در حیطه اختیارات دولت ها است که می توانند به دیپلمات های خود اجازه انجام ماموریتی را بدهند یا ندهند؛ بنابراین این ادعای مطرح شده در برخی از رسانه ها در این برهه از زمان جای تامل دارد.