- به نظر می‌رسد علاوه بر مخالفان سیاسی که با جریان‌سازی علیه اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز سعی کردند بین دولت و محافل کارشناسی فاصله بیاندازند برخی از فرصت‌طلبان مستقر در پست‌های اقتصادی هم تلاش کردند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و برای تحکیم موقعیت خود و حذف نگاه علمی از نظام تصمیم‌گیری با مخالفان سیاسی همراه شوند.

- اسم رمز حذف اقتصاددانان دلسوز از تیم اقتصادی، برچسب «نئولیبرالیسم» بود که حلقه اتصال فرصت‌طلبان با مخالفان سیاسی شد. البته طبیعی است که مخالفان سیاسی در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خود از این حربه برای تضعیف دولت استفاده کنند اما این استراتژی هرگز نمی‌توانست کارنامه اقتصادی دولت را اینگونه به شکست بکشاند اگر فرصت‌طلبان نفوذی در تیم اقتصادی هوس میوه‌چینی از آن نمی‌کردند.

- به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر مجددا این همکاری فرصت‌طلبان با مخالفان سیاسی در جهت تضعیف رییس‌کل جدید بانک مرکزی که توانسته است سرکشی دلار را نسبتا مهار کرده و ثبات نسبی را بر بازار ارز حاکم کند آغاز شده است. ناظران امور دیروز از مشاهده ردپای همکاری برخی مدیران سابق بانک مرکزی با خبرگزاری‌های مخالف دولت علیه همتی خبر داده‌اند که با همان اسم رمز «نئولیبرالیسم» انجام شده است. 

- با صحبت‌های دیروز رییس‌جمهور در مجلس معلوم شد که خاستگاه تحلیل‌های غلط دولت در خصوص «علل التهاب ارزی در پایان سال گذشته» مطالبی است که در ارگان اصلی بانک مرکزی منتشر شده است (در صورت تداوم لجن‌پراکنی علیه رییس‌کل جدید بانک مرکزی به زودی این مطالب منتشر خواهد شد) و نکته جالب اینکه جریان‌سازی علیه تحلیل‌های صحیح ارزی نیز توسط همین جریان هدایت شده است!