در اولین جلسه  دادگاه در روز یکشنبه -۴ مردادماه- نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست در ۵ بخش اعم از مقدمه و مشخصات متهمان و تشریح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم و مستندات قانونی پرداخت.

طبق کیفرخواست صادره در این  پرونده محمد غالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه امسال متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

متهم دیگر علیرضا سنجری فرزند قدرت الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه امسال متولد ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی سازی اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.

متهم دیگر  سنباد صفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از ۱۴ مرداد امسال متولد ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.