سبقت بی جای یک خودرو در جاده‌ای دو طرفه در شهر پارما در ایالت اوهایو آمریکا باعث برخورد با دو خودروی دیگر شد.

یکی از خودروهایی که در این تصادف به شدت آسیب دید خودروی پلیس بود که حین گشت زنی در جاده متحمل این حادثه شد.