زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر استان کرمانشاه - حوالی تازه آباد را در ساعت ۴۰:۰۴ لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق  ۸کیلومتری زمین و در نزدیکی شهرهای تازه‌آباد بوده است.