فریدون برکشلی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه آیا اوپک تاکنون به اهداف از پیش تعیین شده خود مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان دست یافته است یا خیر، اظهار داشت: اوپک تاکنون در بیشتر اهداف و ماموریت‌هاى خود در حد مقدورات موفق بوده و ثبات بازار جهانى نفت در مسیر منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به سازمان اوپک نمره قبولى بالایى را مى‌دهد.

وی درباره هدف اولیه تشکیل اوپک برای مقابله با هفت خواهران نفتی تصریح کرد: بحث هفت خواهران نفتى در واقع از مدت‌ها قبل از تاسیس سازمان اوپک شکل گرفت و سردمدار مقابله با هفت خواهران، در ابتدا سرهنگ قذافى بود که به عنوان یک رهبر انقلابى جوان با شاه و سعودى‌ها در افتاد و صنایع نفت اوپک را ملى کردند.

مدیر گروه مطالعات انرژی وین درباره بروز و ظهور بازیگران اصلی جدید و احتمال به انزوا رفتن ایران در سازمان اوپک با توجه به تحریم‌ها بیان کرد: بازار جهانى نفت در دنیاى کنونى سخت پیچیده شده است. عوامل مهم ساختارى و فراساختارى و ژئوپلیتیکى بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند و از همین روى کلیه بازیگران در هر دو سوى بازار لازم است همکارى کنند که این همکارى از تابستان ٢٠١٥ آغاز شد و کماکان ادامه دارد. البته ایران نیز از بنیان‌گذاران سازمان اوپک و همواره یک عضو کلیدى و تاثیرگذار بوده است.