المسیره گزارش داد، سلسله جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی در ادامه این جنایتها، مناطق مختلف یمن را بمباران کردند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، جنگنده های سعودی منطقه رازح در صعده را طی چند نوبت هدف قرار دادند.

این در حالی است که حمله هوایی به القبیطه در لحج نیز یک شهید و چند زخمی برجای گذاشت.