اخبار ضد و نقیض دو ماهه گذشته درباره سرانجام قرارداد کی روش و تیم ملی دیگر فراموش شده. آمدن کی روش قطعی است. او حالا آماده بازگشت به ایران است. می آید تا بلافاصله تمرینات تیم را هم شروع کند. در نبود کی روش البته یک اتفاق مهم رخ داده است. این بار دیگر خبری از آنالیز بازی ها توسط دستیاران وجود نداشته و دچارتمان تیم های ملی به کلی تعطیل بوده است.

حالا البته بحث های جدی درباره تغییرات در کادرفنی تیم ملی هم شنیده می شود و به نظر می رسد دستیاران خارجی کی روش بعد از پایان پروژه جام جهانی کاهش پیدا می کنند. چند دستیار خارجی او کمتر خواهند شد و احتمالا تغییراتی در کادر ایرانی تیم ملی هم وجود خواهد داشت . تغییراتی که ناشی از فشارهایی از درون فدراسیون فوتبال است!