باخت به السد استقلال را بدجوری وارد حاشیه کرده است. آنها تقریبا از لیگ قهرمانان حذف شدند و اوضاع در لیگ هم خوب نیست. خارجی های تیم هنوز جا نیفتادند و خیلی افق ویژه ای را نشان نداده اند. بعد از بازی برای وینفرد شفر بیش از ۵ هزار کامنت اعتراضی نوشته اند و در این شرایط مهدی رحمتی از فردی گفته که در سه باری که او تا این مرحله از لیگ قهرمانان آسیا رسیده است ، چه در سپاهان و چه استقلال نگذاشته به سمت فینال خیز بردارند.

این فرد کیست؟ قطعا با این تفسیر امثال توفیقی و افتخاری یا حتی ملکی ، عضو هیات مدیره تیم نمی تواند باشد. اگرچه آنها هم از طرف هواداران هر یک تقصیرات قابل توجهی بر گردن شان است.

تعدادی از روزنامه ها روی این انتقادها را به حسین حسینی گرفته اند اما رحمتی این قدری زیرک است که بحث هایش را کوچک نکند. آنها حالا باید دنبال یک دشمن خارجی باشند. این چیزی است که در حرف های شفر هم به چشم می آمد.

ولی دقیقا چه کسی؟ این را باید در اشتباهات فتحی دید. مدیر استقلال تعداد دور و بری هایش در استقلال کم هم نیستند. آنها که مشخصا با افراد خاصی در بین پیشکسوتان استقلال در ارتباط هستند.

حالا رحمتی و شفر بی آنکه اسمی بیاورند دارند از مشکلاتی می گویند که مادی نبوده اما باعث تخریب استقلال شده ، سخن به میان می آورند!