تعویض بد وینفرد شفر در بازی با السد ، از قبل انجام جنجال زیادی به همراه داشت. اشتباه حاجیلو فریادهای شفر را به همراه داشت. او می خواست نویمایر بیرون بیاید اما حاجیلو اسم گرو را نوشته بود. این اتفاق باعث فریادهای شفر شد و کنار زمین حسابی به هم ریخت. عجیب این بود که مسئولان برگزاری بازی می گویند شماره ۷۱ خط خورده بوده و روی برگه به جایش نوشته بودند ۱۲ !

این خشم شفر و اتفاقاتی که رخ داده و کلا مسائل روزهای گذشته باعث شده هیات مدیره جلسه فوق العاده در پیش داشته باشد و احتمالا حاجیلو بزودی از جمع آبی ها رفتنی است.