روزنامه شرق در ۱۷ تیر سال جاری در خبری دو مجری تلویزیون و وزیر اسبق امور خارجه را به داشتن روابط مالی غیرقانونی در پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج متهم کرده بود.

 پس از شکایت یکی از مجریان یعنی مهران مدیری، شرق مجبور به عذرخواهی شد.

این روزنامه لیبرال‌مسلک در خبر مربوط به عذرخواهی خود تمامی ادعاهایش درباره مدیری را کذب خوانده است.

قبلا هم احسان علیخانی خبر شرق را تکذیب کرده بود و منوچهر متکی نیز با ارسال نامه‌ای محتوای آن گزارش را دروغ 

خوانده بود.

با توجه به این اتفاقات مشخص می‌شود اغلب ادعاهای روزنامه شرق در گزارش مربوط به پرونده ثامن‌الحجج از اساس کذب بوده و این روزنامه طبق روال مرسومش باز هم دست به تشویش اذهان عمومی زده است و البته در حاشیه امن بدون برخورد هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی به فعالیتش ادامه می‌دهد.