میرزایی البته هرگز نگفت که خود نیز به روحانی رای منفی داده اما تاکید کرد که چیزی حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد اعضای فراکسیون امید حاضر به حمایت از رییس‌جمهور نشده‌اند. آنها می‌گویند روحانی پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری هر روز بیش از پیش از حامیان گفتمانی‌اش دور شده و به مطالبات

٢٤ میلیون شهروندی که به پشتوانه حمایت بزرگان اصلاحات از روحانی به او رای دادند، بی‌توجه بوده است. همزمان جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب‌رییس فراکسیون مستقلین ولایی نیز به «اعتماد» گفته است که فارغ از اعضای فراکسیون متبوعش، حتی وقتی برای جلب حمایت به سراغ اصلاح‌طلبان و امیدی‌ها می‌رفته، در بسیاری مواقع با گارد بسته آنها روبرو می‌شده است.