اگر نگاهی به تمامی افرادی که در اتاق‌های بازرگانی حضور دارند بیندازیم اغلب افرادی بوده‌اند که از دولت به سمت بازرگانی رفته‌اند. یک مدیرکل، معاون وزیر یا مدیر موسسه دولت چگونه شب می‌خوابد و صبح بازرگان می‌شود، مجوز می‌گیرد و پس از چندی به اتاق بازرگانی راه می‌یابد؟ اینها که امروز در اتاق بازرگانی حضور دارند چه کسانی هستند؟ من پرونده همه آنها را دارم و ظرف این ۵۰ سال همه را می‌شناسم و می‌دانم چه کسی کجا بوده و چگونه آمده است.

این افراد طیف‌های مختلف ارزهای ارزان را نشانه گرفتند. به نحوی که ابتدا ارز ارزان قیمت گرفتند، تجارت کردند، رانت خوردند، سرمایه‌دار شدند، بانک خریدند و... این است که باید با مقداری حوصله به این مسائل نگاه کرد، جست‌وجو کرد و دید که این افراد از کجا و چگونه تا این مرحله جلو آمده‌اند.

در دهه۶۰ من با مرحوم آیت‌ا... هاشمی به سمنان رفته بودیم که شهرکی را افتتاح کنیم. صاحب آن املاک دور آقای هاشمی ریخته بودند که شما چه کمکی می‌کنید و چه کار می‌کنید. من خودم چون آن زمان وزیر پست و تلگراف بودم، گفتم هرکس که بخواهد، ما برایش شبکه مخابراتی را گسترش می‌دهیم. همانجا کسی گفت که دیگر چه کمکی می‌کنید، مثلا ارز۶۰ تومانی وام دهید که من به او گفتم شما ارز ۷ تومانی گرفتی؟ که او دیگر سخنی نگفت. پیدا بود که این آدم دنبال رانت است، چرا که در دهه ۶۰ ارز ۷ تومانی داده می‌شد که صنایع راه بیفتد و چه پول‌های هنگفتی که توسط گیرندگان همین ارز ۷ تومانی تبدیل به فسادهای مختلف در حوزه‌های متعدد که نشد! این اتفاق مفسدین و زیاده‌طلب‌ها را با هم متحد کرد و همه با هم بیشترین فشار را به آقای هاشمی وارد کردند. پس از آن هرچه گفتیم که ادامه این کار درست نیست فایده نداشت و چندی بعد ارز ۶۰ تومانی به ارز ۱۰۰ تومانی تبدیل شد اما تفاوتی در ماجرا نداشت. اکنون نیز می‌بینید که روال تکرار می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۷۷۰۰ تومانی می‌دهند.

وقتی جمع جریان اقتصادی کشور را بررسی کنیم خواهیم دید که اقتصاد، دولت و مجلس زیر مجموعه فشارهایی است که برخی گروه‌های خاص تشکیل داده‌اند.