ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه ۱۵ ژنرال این کشور را از نهادها و وزارتخانه های این کشور عزل کرد.

بر این اساس، ژنرال های عزل شده در وزارت امور اضطراری، وزارت کشور، زندان فدرال و کمیته تحقیق در این کشور دارای مسئولیت  های مختلفی بوده اند.

بر اساس دستور امروز پوتین، همچنین معاون وزیر امور اضطراری نیز در زمره اخراج شدگان قرار دارد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.