«حامی آکسوی» (Hami Aksoy) سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که از برخی اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه درباره این کشور و روند عضویت آن در اتحادیه اروپا عمیقا متأسف است.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در رابطه با سخنان امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در رابطه با ترکیه و روند عضویت آن در اتحادیه اروپا که دیروز در نشست سالانه سفرا و نمایندگان اعزامی این کشور در کاخ الیزه پاریس بیان شد، اعلام کرد: از برخی اظهارات رئیس جمهور فرانسه در رابطه با ترکیه و روند عضویت آن در اتحادیه اروپا متاسف هستم.

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه به دنبال کودتای ناکام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در دوران سختی به سر می برد. با این حال، وضعیت اضطراری در ماه گذشته به پایان رسید و ترکیه وارد سیستم ریاستی شد. بعد از شروع این دوره نیز آنکارا در خصوص اصلاحات اتحادیه اروپا پیشرفت های چشمگیری حاصل کرده است.

«حامی آکسوی» تأکید کرد: بیان این موضوع که «ترکیه ضد اروپا است» در خصوص ما که از لحاظ سیاسی، جغرافیایی و تاریخی بخش جدایی ناپذیر اروپا بوده و در راستای تامین امنیت قاره اروپا بیشتر از وظایف خود عمل کرده ایم با واقعیت مطابقت ندارد. ترکیه به عنوان متحد ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا در حال حاضر شریک استراتژیک و منحصر بفرد اروپا است.