سردار موسی کمالی (رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح) درباره اجرای طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران گفت: اجرای طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: این طرح از ۳ شهریور به سازمانها ابلاغ و سازمانها توجیه شده‌اند و ضوابط نحوه اجرا نیز برای آنها ارسال شده است.

سردار کمالی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح جدید شامل حال همه فرزندان ایثارگران می‌شود، تصریح کرد: براساس این قانون فقط شامل حال یکی از فرزندان پسر می‌شود. اگر مدت زمان ایثارگری بیشتر از ۲۸ ماه باشد فقط یک فرزند پسر ایثارگر معاف و اگر کمتر از ۲۸ ماه باشد کسری خدمت شامل حال وی می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی هم که قبل از اعلام این قانون و براساس قانون قبلی برای دریافت کسری خدمت اقدام کرده بودند می توانند کسری خدمت خود را به قانون جدید تطبیق دهند.