شهین‌دخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص رعایت حقوق شهروندی زندانیان و برخی گزارشاتی که از وضعیت زندان‌ها منتشر شده است، اظهار کرد: در حال انجام پیگیری‌های لازم در رابطه با این گزارش‌ها هستیم. باید ببینیم در آن چارچوب، قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها چه پاسخی را ارائه خواهند داد. البته پیش از این هم از زندان بزرگ تهران که این گزارش‌ها از آن‌جا منتشر شده و هم‌چنین زندان‌های دیگر نامه‌هایی را از داخل مجموعه‌ها دریافت کرده بودیم یا گزارش‌هایی رسیده بود و کم و بیش در جریان وضعیت زندان‌ها هستیم.

 

وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای زندانیان در ایران و قوانینی که بیش‌تر ناظر بر حبس و زندانی کردن است- البته سال‌هاست سیاست حبس‌زدایی و جایگزینی مجازات اجتماعی با حبس در دستور کار قوه‌قضائیه قرار گرفته- اما عملاً با چنین وضعیتی در زندان‌ها روبه‌رو هستیم؛ به ویژه در رابطه با زندانیانی که متهم به جرائم امنیتی و سیاسی هستند و این موارد بیش‌تر بارز و رسانه‌ای می‌شوند.

 

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: این که حقوق شهروندی زندانیان سیاسی و امنیتی به چه نحو باید رعایت شود و نگهداری آن‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد موضوع دیگری است، اما زندانیان عادی هم حقوق شهروندی خاص خود را دارند؛ حقوق متهمان، زندانیان و... هر کدام به نحوی است که به سهم خود در حال پیگیری آن‌ها هستیم. در حال بررسی هستیم که اگر لازم شود بازدیدهایی را هم از زندان‌ها خواهیم داشت.

 

وی با تأکید بر این که «باید به حقوق شهروندی زندانیان عادی توجه شود و نمی‌توانیم آن‌ها را کنار بگذاریم و به گروه خاصی توجه کنیم»، گفت: همه افراد حقوق خاص خود را دارند. قوانین ما این ظرفیت را دارد و این اجازه را می‌دهد که شرایط مناسب انسانی را برای زندانیان فراهم کنیم. حقوق متهم و زندانی در قوانین ما مورد تصریح قرار گرفته و در آن چارچوب می‌توانیم بسیاری از اصلاحات و بهبود فرآیندها را داشته باشیم.