با پایان پاسخ های حسن روحانی طبق قانون اصلاح شده سال ۹۱ مجلس برای هر سوال باید رای گیری می کرد. که پیش از آغاز رای گیری ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای از هیات رئیسه درخواست کردند تا رای گیری علنی و با برگه باشد. وقتی علی لاریجانی ای درخواست را به رای گذشت یک صدا نمایندگان فریاد چهار چهار به معنای موافقت با این درخواست اعلام کردند اما نتیجه رای چیزی متفاوت با آنچه بود که اعلام شد. درواقع نمایندگان با دست با شفاف شدن آرای خود موافقت کردند اما مخفیانه به آن رای منفی دادند و این شد که رای گیری غیر علنی شد.