مجتبی ذوالنور نماینده قم نماینده سوال‌کننده از رئیس‌جمهور: 

 شما رییس جمهور سوییس هستید یا جمهوری اسلامی؟تضادهای آماری را چجوری ما باید بفهمیم؟ 

اگر این آمارهایی که آقای رییس جمهور صحت داشته باشد باید در یک جا نمود داشته باشد باید جنس خارجی در بازار کم شده باشد و تولیدات داخلی بیشتر شده باشد و باید مصرف ما کم شده باشد که این اتفاق نیفتاده است. 

شما هنوز نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق نداشتند و حتی یک جلسه خودتان حضور نداشتید.

مردم یادشان است که گفتید با روز اول اجرایی شدن برجام همه تحریم‌ها لغو می‌شود

رهبری گفتند هدف برجام رفع تحریمها است وگرنه ضرر محض است.

مشکل این است که شما در برجام نتنواستید تضمین بگیرید و آدرس غلط می‌دهید.

رییس جمهور کاهش قاچاق را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار فرمودند و بخشی هم از کاهش واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار گفتند.

اگر این آمارها صحیح باشد، باید در چندجا نمود داشته باشد؛ تقاضای ارز کاهش پیدا کند. خودنمایی حنش خارجی باید کم شده باشد. باید تولیدات داخلی برای تامین آن کاهش بیشتر فعال شده باشد. اما چنین نشده است. اما این بحثی که قاچاق و واردات کم شده، درست نیست.

آقای رییس جمهور، در این ۶ سال که رییس جمهور هستید، تاکنون نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشتید. 

گفتید با ۳۰۰ بانک دنیا ارتباط برقرار شد، این ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیاست یا بانک های کوچک دنیاست؟ اگر مشکل نرم افزار است، با بانک‌های کوچک و درپیتی مشکل نداریم و با بانک های بزرگ داریم؟

اگر ارجاع به FATF می‌دهید، که بخشی تصویب شد، این دوسال که مشکل FATF نداشتیم، چرا بانک های بزرگ دنیا با ما ارتباط نگرفتند؟مشکل در برجام بود. قصه این است. برجام ماموریت را انجام نداد. تحریم های بانکی سرجایش است.

نکته بعدی درباره بیکاری است؛ زمانی که مسکن مهر ساخته شد، کارگران سر کار بودند. سه سال بعد از شروع بکارتان گفتید دو میلیون و ۶۰۰هزار شغل ایجاد کرده اید، سال بعد هم گفتید ۷۰۰ هزار تا، میشود سه میلیون و ۳۰۰هزار شغل، اما اکنون می‌گویید دو میلیون و ۷۰۰هزار تا تاکنون

گفتید ساعت ۹ نمی‌دانیم ساعت ۱۱ قیمت ارز چه می‌شود. مشکل کجاست؟ مشکل خودشیفتگی است، مشکل مشورت نکردن با کارشناسان است. 

چه اتفاقی افتاده که بازار ما بهم می‌ریزد؟ این فضا را کی درست کرد؟ یک کاخی ساختید به اسم کاخ آرزوها، برجام و تهش ارتباط با آمریکا بود. توانمندی داخلی تکیه نشد، ارتباط با همسایگان فراموش شد. بارها گفتاید برای گزینه‌های مختلف برنامه دارید. اما ما نتوانستیم مدیریت کنیم. مشکل در توزیع ارز بود