اسدالله کارگر در ادامه تایید کرد که علت اصلی گرانی میوه و صیفی جات در بازار ، ارائه نکردن فاکتور و خالص فروشی توسط بارفروشان و سودجویی واسطه گران و نبود تعادل در عرضه و تقاضاست.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: اعضای اتحادیه ما ۱۵ تا ۳۵ درصد سود می گیرند و به قیمت های خرید خود اضافه می کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران هم گفت: در میدان میوه و تره بار نرخنامه ای داریم که به وسیله نماینده جهاد کشاورزی ، نماینده بازرسی اتاق اصناف ، اتحادیه میوه فروشان و اتحادیه بارفروشان تنظیم می شود و میوه ها در داخل میدان بر اساس این نرخنامه فروخته و فاکتور صادر می شود.

حسن صابری با اشاره به اینکه بارفروشان میوه و تره بار ، حق العمل کار هستند، افزود: ۹۰ درصد از بارفروشانی که در میدان های بزرگ میوه و تره بار فعال هستند در رسته حق العمل کاری می باشند و مستقیم با کشاورز کار می کنند اما در این میان زنجیره ای هم وجود دارد که جزو اعضای اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار نیستند و خودشان خریدهای خود را انجام می دهند و آن را به میدان حمل می کنند و به صورت حق العمل کاری بار خود را با توجه به عرضه و تقاضا می فروشند.

وی گفت: علت اصلی گرانی میوه، سرمازدگی آخر فروردین امسال است که بنا بر برآورد خسارات وزارت جهاد کشاورزی ، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از تولید امسال ما کم شده و بخش زیادی از میوه های هسته دار کشورمان از بین رفته است .

صابری با اشاره به اینکه فاکتور این اتحادیه، متحدالشکل و مورد تائید اتاق اصناف است، افزود: همه اعضای این اتحادیه از این نوع فاکتور استفاده می کنند و ملزم به صدور فاکتور هستند.

وی با اشاره اینکه ساعات اصلی فعالیت میادین، از حدود ۲۳ تا حدود ۵ صبح است، افزود: باید دست به دست هم دهیم تا کیفیت تولید میوه ها را افزایش دهیم زیرا فقط حدود ۲۰درصد تولیدات داخل، مرغوب و با کیفیت هستند.

رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران با بیان اینکه با توجه به کیفیت میوه ها سه نوع قیمت گذاری کف، سطح و ممتاز وجود دارد، گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد میوه های تهران در میدان های اقماری توزیع می شود.

صابری با بیان اینکه باید همفکری کنیم و بازار تولید و عرضه میوه را به درستی مدیریت کنیم، افزود: پارسال عرضه میوه مازاد بر تقاضا بود به طوری که قیمت هندوانه تا اردیبهشت به اندازه ای پایین بود که خوراک دام می شد.