آن‌ها در این بیانیه پنج‌بندی با محکومیت اقدامات ظالمانه، غیرقانونی و غیر اصولی آمریکا در خروج از توافق بین‌المللی برجام، بر اقدامات بخردانه، قانونمند و مشروع ایران در برابر تحرکات آمریکا، ارج نهادند. آن‌ها همچنین با تشکر از جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان، بر ضرورت یکپارچگی جهان اسلام که همیشه ایران محور اساسی این وحدت بوده، تاکید کردند.

در این دیدار، وحید کیانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گینه نیز با تشکر از حضور نمایندگان، مدرسین حوزه‌های دینی، روسای مراکز تسنن و تشیع در سفارت جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت وحدت بین مذاهب اسلامی تاکید کرد.

وی با تشکر از مواضع اصولی دولتمردان گینه در مورد ایران و حمایت آن‌ها از برجام، در خصوص این توافق بین‌المللی و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران که در زمان تحریم، توسط جوانان ایرانی دست‌یافتنی شده است، خاطرنشان کرد: عامل این پیشرفت و توانمندی از سوی جوانان ایرانی، خودباوری دینی، توجه به فرهنگ هفت‌هزار ساله و همچنین باورهای بومی است.

در این نشست، رهبر جامعه تشیع و صوفیه گینه به همراه مسئولان عالی‌رتبه آن، حضور داشتند.