عباسعلی کدخدایی در کانال سروش خود چنین نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ جلسه عمومی دارد که:

الف) طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش؛

ب) طرح اصلاح قانون صدور چک؛

ج) طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛

د) رسیدگی به نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری،

در دستور رسیدگی است.