مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین گزارش داد، دولت ژاپن در نظر دارد اواخر هفته جاری کمک ۵.۴ میلیون دلاری به آژانس آنروا ارائه دهد.

این مبلغ به عنوان کمک‌های غذایی برای یک میلیون فلسطینی در نوار غزه که با خطرناک‌ترین بحران و فاجعه انسانی دست و پنجه نرم می کنند، اختصاص خواهد یافت.

آژانس آنروا در پی کاهش کمک های آمریکا با بحران مالی بی سابقه ای مواجه است و در صورتی که کسری بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری آن برطرف نشود، تا اواخر ماه آینده مجبور به توقف بخشی از فعالیت و خدمات رسانی خود به آوارگان فلسطینی خواهد بود.