به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی خواهان ایجاد یک اروپای مستقل و قدرتمند شد تاهر زمان که آمریکا از "خطوط قرمز عبور کند" به عنوان "یک وزنه متقابل" عمل کنند.

هایکو ماس براساس گزارش خبرگزاری آلمان گفته است که قصد دارد از مناسبت "سال آلمان" در آمریکا که قرار است از ۳ اکتبر آغاز شود، به منظور معرفی سیاست خارجی جدید در قبال آمریکا استفاده کند.

وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به روابط کشورش با آمریکا گفت: زمان آن رسیده که ما مجددا شراکت دو سوی اقیانوس اطلس را به شیوه‌ای هوشیارانه، انتقادی و حتی با انتقاد از خود مورد ارزیابی قرار دهیم.

همچنین وزیر امور خارجه آلمان در مقاله‌ای در روزنامه هندلسبلات نوشت: اگر اروپا خواهان نجات توافق هسته‌ای برجام با ایران است باید شراکتش با آمریکا را مورد ارزیابی دوباره قرار داده و یک نظام پرداختی در اتحادیه اروپا ایجاد کند به نحوی که هر زمان واشنگتن از خطوط قرمز عبور کند یک وزنه متقابل برای آن باشد.

هایکو ماس اظهار داشت: ما مسلما دست تنها در عمل به این وظیفه شکست خواهیم خورد. بنابراین هدف اصلی سیاست خارجی ما ایجاد یک اروپای مستقل و قدرتمند است. به همین دلیل ضروری است که ما خودمختاری اروپا را از طریق ایجاد کانال‌های پرداختی مستقل از آمریکا تقویت کنیم.

وی افزود: آلمان نیاز به یک "شراکت تعادل یافته" با کاخ سفید دارد تا هر زمان که آمریکا عقب نشینی کند از وزنه خود استفاده کند.