ژاپنی ها گفته اند با ساخت این مسجد می خواهند ورزشکاران درست به اندازه خانه خودشان احساس راحتی داشته باشند. در ژاپن بیشتر مردم بی دین یا پیرو مکتب شینتو هستند و تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۱۲۸ میلیونی این کشور مسلمانند.