علی رضا رحیمی عنوان کرده است؛

شرح تجمع طلاب در فیضیه را از نمایندگان قم بطور جداگانه شنیده ام.

دیروز حین بحث در کمیسیون امنیت ملی اقای کریمی قدوسی گفت ماجرای پلاکارد سناریوی خود خانواده آقای  هاشمی است برای مظلوم نمایی!! حتی عکاس هم به  فیضیه فرستاده اند

گفتم پس مقصر اصلی خانواده آقای هاشمی هستند؟! گفت بله