پایگاه خبری  اینترپرس روز دوشنبه ، گزارش داد : این افراد روز گذشته در حین فروش مواد مخدر در جشنواره موسیقی الکترونیک در منطقه تفریحی آناکلیا واقع در ساحل دریای سیاه بازداشت شدند. 

پلیس ، انواع مواد مخدر را از « آ.گ » متولد ۱۹۹۷ ، «م . ز» متولد سال ۱۹۹۲ و « خ . ف »متولد سال ۱۹۹۲ میلادی کشف و مصادره کرد .

بنا به این گزارش، بر اساس قانون کیفری گرجستان افراد بازداشت شده ممکن است ۶به شش تا ۱۱ سال زندان محکوم شوند . 

پلیس در جریان بازرسی های انجام گرفته در منزل موقت دو تن از بازداشت شدگان مقداری مواد مخدر را کشف و مصادره کرده است . 

پلیس گرجستان یک روز پیش ( شنبه ) نیز از بازداشت دو شهروند ایرانی به اتهام فروش مواد مخدر در محل برگزاری جشنواره موسیقی الکترونیک در منطقه تفریحی آناکلیا خبر داده بود .