محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که طرح سوال مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری در حال حاضر ضرورت دارد یا خیر، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید تشخیص بدهد. در شرایط سیاسی کشور آنچه بسیار مهم است انسجام، وحدت و همفکری است و الان وقت تفرقه، جدایی، حسابکشی و انتقام‌گیری از انتخابات نیست.

وی افزود: این کارها خواست دشمن است و آنچه که می‌تواند ما را از بحران نجات دهد همراهی، همدلی و انسجام ماست. دشمن به یک تفرقه و جدایی مردم از نظام و تفرقه بین مسئولان سرمایه‌گذاری کرده و یکی از راه‌هایی که می‌تواند به نظام ضربه بزند کارهای اینگونه است.