عجیب است،خیلی عجیب.در هر کشور دیگری،تاکید می کنم در هر کشور دیگری اگر بود و ورزشکار شانس مدال ات مفتضخانه و با بی برنامگی فدراسیون در مسابقه اش شرکت نمی کرد نخستین عملی که اتفاق می افتاد استعفای رییس آن فدراسیون بود.اما چون اینجا همه چیز برعکس است نه تنها آقای رییس استعفا نداد،بلکه چند روز پس از فاجعه بزرگ تاریخی،یک شوی تبلیغاتی به راه انداخت تا به باور خودش حواس همه را به سمت دیگری پرت کند تا همه یادشان برود که چه بلایی سر زهرا نعمتی آمده است!

دو ورزشکار تیراندز مجید مقیمی و پریسا براتچی که تقریبا یک سال پیش کارهای ازدواج شان را انجام داده بودند در یک حرکت عجیب در بازی های آسیایی دوباره مراسم ازدواج شان را رسمی اعلام کردند!کاری به این دو ورزشکار نداریم که اسیر یک بازی شده اند برای لاپوشانی فاجعه ای که اتفاق افتاده،آقای شعبانی بهار ما منتظر استعفای شما بودیم نه به راه انداختن این " شو" که در نهایت هم همه فهمیدند چیزی غیر از این نبوده است.مردم باهوش تر از این حرف ها هستند که بتوانید افکارشان را با نمایش های اینچنینی تغییر بدهید.زهرا نعمتی تیر نیانداخت،گناه اشتباهی که نکرده بود را به گردن گرفت و سرمربی اش هم همین کار را انجام داد اما نهایتش چه اتفاقی افتاد؟شما می خواستید با ۴۰۰ دلاری که برای هدیه این عروس و داماد در نظر گرفته بودید قائله را ختم کنید؟ما و همه کسانی که این رفتارهای اشتباه شما مدال را از نعمتی گرفت همچمنان منتظر استعفا هستیم.امیدوارم شهامتش را داشته باشد.