ساکنان روستایی در ناحیه «یون» منطقه بورگوین فرانسه به مدت ۲ سال آب آشامیدنی ندارند.

براساس گزارش «دویچه‌وله»، آلودگی شدید سفره‌های آب زیرزمینی به سموم شیمیایی که کشاورزان استفاده می‌کنند باعث شد تا مقامات استفاده از آب لوله‌کشی را برای نوشیدن، شستن مواد غذایی و پخت غذاها ممنوع کنند.

به همین منظور مقامات این ناحیه هر ماه بطری‌های آب معدنی به میزان بیش از ۲۵ هزار لیتر را در میان ساکنان توزیع می‌کنند.

گفتنی است؛ تاکنون هیچ راه‌حلی از جمله انتقال آب از منطقه‌ای به منطقه دیگر انجام نشده است.

برخی معتقدند اگر کشاورزان به کشت ارگانیک رو بیاورند، پس از مدتی مشکل آب حل خواهد شد.