فؤاد معصوم رئیس‌جمهور عراق در ارتباط با مواضع مرجعیت عالی دینی این کشور در قبال انتخاب نخست‌وزیر آینده و معیارهای لازم برای انتخاب گفت: مرجعیت همیشه همراه با مردم است و هنگامی که ببیند نواقصی وجود دارد از طریق خطبه‌های نماز جمعه وارد عمل می‌شود و به همین دلیل عراقی‌ها همیشه خطبه‌های نماز جمعه را دنبال می‌کنند.

وی افزود: مرجعیت شروطی همچون شجاعت و قاطعیت را برای انتخاب نخست‌وزیر مطرح کرد و وارد جزئیات نشد، بنابراین هر دولتی که تشکیل خواهد شد باید از شجاعت و قاطعیت برای اتخاذ تصمیمات مورد قبول شهروندان برخوردار باشد.

معصوم درباره روابط عراق و آمریکا گفت: طبیعتا آمریکا کشور بزرگی است و در منطقه نقش دارد و بین عراق و آمریکا همکاری استراتژیکی وجود دارد.

وی با بیان "این به نفع عراق نیست که وارد رویارویی با آمریکا شود" افزود: ما نمی‌توانیم ابزاری در اختیار آمریکا باشیم که از ما علیه طرف‌های دیگر استفاده می‌کند.

رئیس‌جمهور عراق درباره مواضع کشورش در قبال بحران و تنش در روابط آمریکا و ایران و در صورت وقوع جنگ بین این دو کشور گفت: عراق به هیچ وجه گذرگاهی برای  حمله نظامی نخواهد بود، زیرا در این صورت عراق خیلی ضرر می‌کند.

معصوم گفت: در صورت وقوع جنگ بین آمریکا و ایران ما طرفی در این جنگ نخواهیم بود، زیرا ما از امکاناتی برخوردار نیستیم که سال‌ها وارد جنگ شویم. این به نفع ملت عراق نیست که کشورشان گذرگاهی برای حمله به ایران یا هر کشور دیگر همسایه باشد یا اینکه عراق تسهیلاتی به طرفی که به دنبال حمله به ایران یا کشور دیگری است، عطا کند.

وی افزود: ما باید خود را از جنگ دور کنیم زیرا امکانات ما کم است و ما امروز در صدد بازسازی ارتش عراق و تجدید نظر در آن نه برای تجاوز به کشورهای دیگر بلکه برای حفظ کشورمان هستیم.

رئیس‌جمهور عراق در پاسخ به سؤالی درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق گفت: تا الان هیچ پایگاه نظامی آمریکایی در عراق وجود ندارد و اخبار منتشر شده در خصوص احداث پایگاه آمریکا در عراق فقط شایعه است. کسانی که اینکه در عراق هستند مستشاران آمریکایی هستند.

معصوم گفت: هیچگونه توافقی برای استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای دیگر وجود ندارد و در توافقنامه استراتژیک امضا شده بین عراق و آمریکا چنین چیزی وجود دارد.