تفاوت قیمت محصولات هیوندای بر اساس قیمت در نمایندگی های رسمی و بازار به شرح زیر است:

 

 

کاهش قیمت محصولات هیوندای در بازار