محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسسات مالی که از بین آنها فقط ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است و شرایط پرونده‌های دیگر در حال حاضر، گفت: برای رئیس موسسه البرز ایرانیان حکم افساد فی الارض صادر شده است. برای بعضی دیگر هم مثل موسسه فرشتگان و برخی موارد دیگر هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

وی افزود: در این پرونده‌ها چیزی که مد نظر سه قوه بوده این است که شرایط فراهم شود تا بتوان پول مردم را به آنها بازگرداند.  اما بسیاری از پرونده‌های دیگر مانند این‌پروندهها از سوی سران سه قوه  زمان زیادی گرفت ضمن اینکه مدت‌هاست هر هفته جلساتی تشکیل می‌شود که چطور سپرده‌گذاران به پول خود برسند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مبالغ پایینی به سپرده گزاران پرداخت شده و تا یک میلیارد در حال پرداخت  است. علاوه براین اگر اموالی کشف شود هم از همین  باقی مانده پرداخت می‌شود.  اما مشکل این است که به اندازه طلب طلبکاران پول وجود ندارد. بااین حالسه قوه همکاری کردند تااین مشکل هم با کمک مجلس و دولت انجام شود وگرنه توان پرداخت همین میزان هم به سپرده سپرده‌گذاران  وجود نداشت.