نادر قاضی پور در جلسه امروز (یکشنبه) با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره‌ی اختیارات و وظایف رهبری در قبول نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان نظامی و انتظامی گفت: طبق قانون اساسی امور مربوط به نیروهای مسلح جزو اختیارات و وظایف رهبری است و قوای سه گانه مجاز به دخالت در کار فرماندهان نظامی و انتظامی نیست. در این شرایط سوال این است که چرا رئیس جمهور گاه و بیگاه در این امور دخالت می‌کند و این باعث بروز اختلاف شده و بار امنیتی ایجاد می‌کند؟

وی افزود: رئیس جمهور حافظ قانون اساسی است چرا تخلف کرده و عملا به قانون اساسی آسیب می‌زند؟ علت چیست؟ آیا ایشان می‌خواهد فرمانده کل قوا باشد؟ یک بار تجربه بنی صدر کافی بود. در هیچ جای دنیا انتخاب مقامات نظامی و انتظامی با رای مردم نیست. چرا رئیس جمهور سخن از انتخاب فرماندهان نظامی با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را مطرح می‌کند؟

نماینده ارومیه در پایان تاکید کرد:‌ قانون اساسی این اختیار را به رهبری داده است. ما از رئیس مجلس می‌خواهیم در جلسه سران قوا در این رابطه به رئیس جمهور تذکر دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار گفت: طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا انتخاب فرماندهان نیروهای مسلح را انجام می‌دهد؛ پس مساله کاملا روشن و مشخص است.