بررسی شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که دوره سپرده‌گذاری ارزی در نظر گرفته شده برای اجرا در بانک ها یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید (قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.

در عین حال، ‌بانک مرکزی برای سپرده های ارزی نرخ سود ۲ تا ۴ درصدی در نظر گرفته و عنوان شد که نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد است.

بر پایه این گزارش، طبق مقررات پیش بینی شده در زمینه سپرده گیری ارزی در نظام بانکی کشور، بانک مجاز است نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی با تضمین بانک مرکزی در قالب فرم یک اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل این بانک، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.

یکی از مهم ترین مباحثی که بانک مرکزی در این دوره از مقررات گذاری برای سپرده های ارزی در نظر گرفته است، تضمین بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی است.

کارمزد پیش بینی شده برای عاملیت آن بانک ۰.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله پرداخت می شود. همچنین یکی دیگر از شرایط مهم پیش بینی شده در قالب دستورالعمل سپرده گیری ارزی در بانک ها این است که در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و یا دریافت سود، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق جدول دو به اداره بین‌الملل این بانک جهت دریافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به صورت اسکناس نزد این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس خواهد بود. بانک مرکزی برای شفاف سازی بیشتر و عملیاتی تر کردن دستورالعمل یاد شده در قالب تبصره ای عنوان کرد که پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.

بانک مرکزی برای ابطال سپرده گذاری ارزی نیز برخی پیش بینی ها را انجام داده و عنوان شد که در صورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید، نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب ۱، ۰.۵ و ۱.۵ درصد خواهد بود. همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته،‌ به سپرده‌های ارزی کمتر از یک ماه سودی تعلق نمی‌گیرد.

یکی از موارد مهم و کلیدی دستورالعمل سپرده گیری ارزی تدوین شده از سوی بانک مرکزی، تضمین این بانک برای بازپرداخت اصل و سود سپرده متقاضیان است بر اساس آن سپرده متقاضی مطابق بخشنامه بانک مرکزی، بابت بازپرداخت اصل و سود سپرده به صورت نقدی (اسکناس) تضمین می شود.