در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بیمه خبرنگاران را معاونت مطبوعاتی بر عهده گرفته بود؛ بر این اساس هر رسانه‌ای لیستی را به معاونت مطبوعاتی تحویل می‌داد و معاونت نیز بخشی از بیمه خبرنگاران را پرداخت می‌کرد، اما امسال این بودجه در یارانه رسانه‌ها در نظر گرفته شده است تا رسانه‌ها موظف شوند خودشان نیروهایشان را بیمه کنند.

سلطانی‌فر ـ معاون مطبوعاتی ـ این توضیحات را به ایسنا ارائه کرده است. او راهکارهای جدیدی برای بیمه خبرنگاران ارائه داده و تصمیم گرفته است شکل حمایتی از خبرنگاران را به همان شیوه سنتی بازگرداند. در دوره مسؤولیت حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی، هزینه بیمه خبرنگاران به صورت مجزا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت، اما سلطانی‌فر ترجیح داده است، هزینه بیمه خبرنگاران به سبد یارانه مستقیم مدیران مسؤول برگرداند و در مقابل مدیران موظفند که نیروهای خودشان را بیمه کنند. اما اینکه چقدر مدیران مسؤول خود را موظف به انجام این امر می‌دانند و چقدر موضوع پیگیری خواهد شد، موضوعی است که در آینده مشخص می‌شود.

محمد سلطانی‌فر مرداد ماه امسال اینگونه عنوان کرد که با اصل پرداخت یارانه مخالف است، اما در شرایط کنونی، تنها راه حمایت از مطبوعات را همین راهبرد می‌داند.

معاون مطبوعاتی اردیبهشت ماه امسال نیز در نخستین نشست خبری‌اش با خبرنگاران، اعلام کرد که در سه ماه گذشته برای ۲۵۰۰ رسانه، یارانه تعریف و پرداخت شده است. بعضی از این پرداخت‌ها در یک نوبت و بعضی هم در دو یا سه نوبت بوده است.

اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که شامگاه گذشته در تلویزیون حاضر شده بود، بخشی از صحبت‌هایش را به توضیح درباره یارانه رسانه‌ها اختصاص داد.

صالحی چنین گفت: اقدام خوبی که از دولت قبل شروع شده و در این دولت ادامه دارد، شفافیت در بخش یارانه مطبوعاتی است. در سامانه یارانه مطبوعاتی، یارانه‌های توزیع شده، مشخص است. می‌توان ۵۰ میلیارد تومانی که در سال گذشته به چه مطبوعاتی داده شده را با مراجعه به سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دید. همچنین ۲۰ میلیارد یارانه‌ای که ۱۰ میلیارد آن پرداخت شده و مابقی آن در حال پرداخت است، مشخص است.

کمبود کاغذ و گرانی آن سر فصل دیگر صحبت‌های صالحی در حوزه رسانه بود که در قالب برنامه «نگاه یک» شامگاه شنبه سوم شهریور ماه از شبکه یک سیما پخش شد.

او درباره این مساله بیان کرد: شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه ۷۰ متولی کاغذ بود و کاغذ وارداتی را عرضه می‌کرد اما این وزارتخانه از دهه ۸۰ و بعد از هدفمندی یارانه ها در سیاستگذاری این بخش نقشی نداشت. حدود ۴۰۰ هزار تن کاغذ مصرف داریم که بخشی از آن در آموزش و پرورش، بخشی به صورت آزاد و بخش دیگری را در نشر و مطبوعات مورد نیاز است.

بر اساس این گزارش ایسنا، مشکل کمبود کاغذ همچنان به معضلی اساسی برای مطبوعات بدل گشته و بسیاری از روزنامه‌ها خصوصا مطبوعات بخش خصوصی ناچار به تعطیلی یا کاهش تعداد صفحات خود شده‌اند.