از سوی دیگر کوچکی‌نژاد نسبت به اظهارات حضرتی معترض بود و درخواست ارائه تذکر داشت که کریمی قدوسی او را ساکت کرد.

احمد بیگدلی خطاب به حضرتی می‌گفت که این حرف‌ها توهین است. در همین حین سالک و نوروزی به جایگاه هیات رئیسه رفتند و با لاریجانی چند دقیقه‌ای را صحبت کردند. 

همچنین حین اعتراضات بعضی نمایندگان به صحبت‌های حضرتی، اظهارات الیاس حضرتی با احسنت احسنت گفتن بعضی از نمایندگان همراه بود.

علی لاریجانی، رییس مجلس هم در واکنش به صحبت‌های الیاس حضرتی نماینده تهران گفت منظور ایشان درباره اهتمام بیشتر در امور کشور است.

رییس مجلس در واکنش به اعتراض برخی نمایندگان نسبت به نوع بیان حضرتی توضیح داد: منظور ایشان مشکلاتی است که در کشور وجود دارد و باید بیشتر برای حل آنها تلاش شود. منتها ایشان ادبیات متفاوتی به کار بردند.

او گفت: در چهل سال گذشته در کشور خدمات زیادی انجام شده است بنابراین ایشان منظور متفاوتی نداشتند و مورد سوءاستفاده برخی قرار نگیرد