در هشتادودومین جلسه شورای شهر انتخاب هیات رئیسه شورا برای سال دوم به رای گذاشته شد و پس از انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر، ابراهیم امینی دوباره برای سال دوم به عنوان کاندیدای نایب رئیسی شورای شهر مطرح و با ۲۰ رای در سمت خود ابقا شد.

پس از انتخاب ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس، بهاره آروین و زهرا نژادبهرام نیز دوباره به عنوان دو منشی هیات رئیسه مطرح و رای‌گیری به صورت مخفی ادامه یافت.

براساس نتیجه شمارش آراء، زهرا نژاد بهرام با ۲۰ رای و بهاره آروین با ۱۹ رای برای سال دوم به عنوان اعضای هیات رئیسه شورای شهر انتخاب شدند.

لازم به ذکر است دیگر اعضای هیات رئیسه یعنی خزانه‌دار و سخنگو در سمت خود باقی ماندند چراکه این سمت‌ها دو ساله هستند.