سوسن، زن جوانی که اعتیاد شدیدی به هروئین داشت در مقابل بازپرس قرار گرفت و گفت: من دختر نوجوانی بودم که به خاطر بیماری پدرم ترک تحصیل کردم. مادرم همه اموالمان را فروخت ولی با همه این تلاش ها پدرم یک سال بعد فوت کرد و مابه یکی از شهرهای مرزی رفتیم.

 

وی ادامه داد: ۱۷ ساله بودم که مادرم برای آن که سرپناهی داشته باشد با یک مرد افغانی ازدواج کرد ولی مدتی بعد ناپدری ام تصمیم گرفت تا به کشور خودش برگردد. او مدعی بود چون به طور قاچاق و غیرمجاز وارد ایران شده است، در این جا زندگی برای او با مشکلات زیادی همراه است و نمی تواند بیشتر از این در ایران بماند. این گونه بود که من هم به همراه مادر و ناپدری ام عازم کشور همسایه شدم و باز هم به صورت قاچاق از مرز عبور کردیم.

 

سوسن ادامه داد: هنوز یک سال بیشتر از سکونت ما در آن کشور نمی گذشت که روزی مادرم از من خواست تا خود را برای مراسم عقد کنان آماده کنم. آن روز فهمیدم که ناپدری ام مرا برای یکی از افراد قبیله اش خواستگاری کرده است و به اجبار پای سفره عقد نشستم در حالی که او حدود ۲۰ سال از من بزرگ تر بود. مالک به هروئین اعتیاد داشت و طولی نکشید که مرا هم گرفتار این بلای خانمان سوز کرد اما زندگی من و مالک ۲ سال بیشتر طول نکشید و از آنجایی که او جزو گروه تروریستی طالبان بود در یک درگیری قبیله ای کشته شد.

 

این زن در ادامه گفت: از آن روز به بعد من دوباره نزد مادرم بازگشتم و به زندگی کنار ناپدری ام ادامه دادم ولی او از وجود من بسیار ناراحت بود و به عنوان یک موجود مزاحم به من نگاه می کرد. در این شرایط بود که آزار و اذیت ها و کتک کاری های ناپدری ام آغاز شد و او به هر بهانه ای مادرم را هم کتک می زد تا مرا از خود جدا کند. یک شب که در خواب بودم به سراغ من آمد و دور از چشم مادرم به من بصورت وحشیانه تجاوز کرد. تحمل این شرایط در یک کشور غریب که هیچ حامی نداشتم خیلی برایم سخت بود به همین خاطر تصمیم به بازگشت گرفتم تا بقیه عمرم را در کشورم زندگی کنم.

 

وی اضافه کرد: با کمک سفارت ایران و صدور مجوز قانونی به ایران بازگشتم اما به خاطر اعتیاد شدیدم به هروئین جای مناسبی برای زندگی پیدا نمی کردم. پول هایم هم صرف خرید هروئین شده بود تا این که به بهانه بیماری وارد اورژانس شدم که شب را در آن جا سپری کنم ولی پزشکان متوجه اعتیاد و هروئین های همراهم شدند و با پلیس  تماس گرفتند.

 

با دستور بازپرس این زن به بهزیستی تحویل داده شد.